Obywatel w centrum uwagi

Cyfrowe usługi publiczneCyfrowe Państwo będzie świadczyć innowacyjne usługi publiczne , dostarczające obywatelom i przedsiębiorcom  wymiernych korzyści. Usługi te dostarczane będą różnymi kanałami, w tym środkami komunikacji elektronicznej.  Dzięki temu obywatel (i przedsiębiorca) będzie mógł wybrać najwygodniejszy dla niego w danej chwili kanał kontaktu z administracją publiczną, a w trakcie świadczenia usługi publicznej zmienić go (np. z kanału internetowego przejść na kanał mobilny). Efektem świadczenia  usługi ma być rozwiązany jego konkretny problem.