Realizowane projekty

W ramach Ośrodka prowadzone są następujące projekty:

Akademia Standardów IT

Celem projektu „Akademia Standardów IT” jest popularyzacja wśród polskich organizacji dobrych wzorców w zakresie szeroko rozumianego obszaru IT, które zostały skodyfikowane w formie norm i standardów.W ramach projektu powstała i jest rozwijana jest platforma e-learningowa, która umożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy nt. sprawdzonych i efektywnych metod budowy architektury korporacyjnej, prowadzenia analizy biznesowej, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz dokumentowania wymagań na systemy IT.


Metodyczne aspekty budowy inteligentnych miast (Smart Cities)

Celem projektu „Metodyczne aspekty budowy inteligentnych miast (Smart Cities)” jest wypracowanie i nieodpłatne udostępnienie  modelu referencyjnego inteligentnego miasta (Smart City). Model ten bazować będzie na koncepcjach architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) dostosowanej do specyfiki polskich miast. Obejmować będzie on zarówno aspekty organizacyjne  inteligentnego miasta, jak również technologiczne. Dodatkowo w ramach projektu powstał i jest rozwijany serwis „InteligentneMiasta.pl – Smart Cities w Polsce”.


Budowa platformy monitorowania realizacji cyfrowej transformacji polskich jednostek sektora publicznego

W ramach projektu „Budowa platformy monitorowania realizacji cyfrowej transformacji polskich jednostek sektora publicznego” powstał i jest rozwijany serwis „eGov.pl – Obserwatorium Cyfrowego Państwa„. Jego celem jest monitorowanie i analizowanie postępów dotyczących wdrażania koncepcji Cyfrowego Państwa w Polsce (ale z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego). Informacje prezentowane na serwisie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł – jednostek administracji publicznej, firm analitycznych, uczelni a także prac badawczych prowadzonych bezpośrednio w ramach Ośrodka.


Opracowanie metod i narzędzi zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego

W ramach projektu „Opracowanie metod i narzędzi zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego” opracowywane są instrumenty zarządcze, które są nakierowane na podniesienie potencjału działów IT – tak aby przygotować je do wyzwań związanych z cyfrową transformacją.
W szczególności opracowany został i jest rozwijany „Model doskonalenia funkcjonowania działu IT w jednostkach sektora publicznego” za pomocą którego można dokonać ewaluacji działu IT pod kątem jego efektywności i pomóc zaplanować działania optymalizujące, bazujące na uznanych standardach zarządzania IT (takich jak: TOGAF, MSP, Prince 2, techniki zwinne).