Zespół Ośrodka

Trzon Ośrodka tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem – zarówno praktycznym jak i akademickim – w obszarze informatyzacji organizacji sektora publicznego.

Dyrektor Ośrodka – prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Biogram

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).
Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikat TOGAF 8/9 oraz ArchiMate 2.0). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), RUP, Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.
Brał udział w projektach i prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Kredytowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.
Autor blisko 100 publikacji, artykułów, prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie AndrzejSobczak.net.
Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) – w szczególności zastosowania jej w organizacjach publicznych. Uważa on, że koncepcja ta może być efektywnym narzędziem, wspomagającym cyfrową transformację polskich organizacji publicznych. Obecnie podejmuje próby wykorzystania tego podejścia przy budowie inteligentnych miast (Smart Cities) – jest on m.in. redaktorem serwisu InteligentneMiasta.pl. Jest pomysłodawcą i twórcą Akademii Standardów IT.
Współautor pierwszej w języku polskim książki poświęconej architekturze korporacyjnej pt. „Wstęp do architektury korporacyjnej”. Książka ta została przygotowana w ramach Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”.  Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych”. W lutym 2013 opublikował monografię „Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne”, która stanowi podsumowanie 3 lat jego badań w tym obszarze. W kwietniu 2013 r. udostępnił pierwszy w Polsce e-book w całości poświęcony architekturze korporacyjnej pt. „Oblicza architektury korporacyjnej”.
Zaangażowany jest w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej. Redaktor serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl.
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS), Association of Enterprise Architects (AEA).
Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia.

Zastępca Dyrektora – dr Tomasz Kulisiewicz

Biogram

Absolwent informatyki Politechniki Budapesztenskiej (1974). W roku 2015 obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastepcą redaktora naczelnego „PCKuriera”, redaktorem naczelnym „Teleinfo” oraz czasopism specjalistycznych i naukowych „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”, „elektroniczna Administracja”.
Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku komunikacji elektronicznej, współpracownik kilku firm oraz uczelnianych zespołów doradczo-badawczych. Kierował panelami badawczymi IT, komunikacji elektronicznej i nowych mediów w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 oraz Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, a także panelem „Strategiczne kierunki kształcenia” w programie Foresight Akademickie Mazowsze 2030.
Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel inicjatywy Internet Obywatelski (2001) i Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej (2008) oraz Stowarzyszenia „Komputer w Firmie” (2003). Współautor badań prowadzonych przez te organizacje, dotyczących oddziaływań społecznych i gospodarczych technologii informacyjnych, w tym zagadnień e-administracji i jej roli w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych obywateli, przedsiębiorców i samej administracji publicznej.