Promujemy strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego

Opublikowano w:  Materiały prasowe- 17 lipca 2012

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem razem z Tygodnikiem Computerworld organizuje warsztaty „Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego”. Odbędą się one w dniu 17 października w Warszawie. Ich celem jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. zestawu narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego w obszarze planowania rozwoju systemów informatycznych.

Warsztaty przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za działy IT w średnich i dużych jednostkach sektora publicznego (zarówno samorządowych jak i centralnych) – w tym dyrektorów, kierowników działów, pionów, departamentów IT, osób odpowiedzialnych za realizację złożonych programów transformacyjnych w jednostkach sektora publicznego realizowanych z wykorzystaniem IT oraz osób nadzorujących obszar IT w jednostkach sektora publicznego – w tym dyrektorów generalnych, dyrektorów jednostek administracyjnych w ramach których funkcjonuje dział IT, sekretarze miast, skarbnicy.

Warsztaty prowadzone z zastosowaniem techniki „kartki i ołówka”; połączenie części wykładowej (około 70%) z ćwiczeniową (około 30%); część wykładowa przeplatana jest krótkimi quizami; ponadto uczestnicy w grupach, pod nadzorem prowadzącego, realizują Case Study, który dotyczy zaplanowania rozwoju systemów IT w jednostce sektora publicznego.

Pełne informacje o warsztatach dostępne są na dedykowanej stronie.