O przeszczepie serca państwa

Opublikowano w:  Ośrodek w mediach- 23 sierpnia 2013

Tomasz Kulisiewicz, zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, odniósł się w swojej wypowiedzi udzielonej w dniu 21 sierpnia 2013 r. dla telewizji TVN24 do przedsięwzięcia przeprowadzonego przez MSWiA, które zostało określone mianem: ” przeszczepu serca państwa”. Polegało ono na przeniesieniu rejestru PESEL i ewidencji paszportowej do nowej serwerowni, gdyż funkcjonowanie ich w dotychczasowym miejscu groziło w najlepszym razie zakłóceniem ciągłości ich działania. Zdaniem Ministra MSWiA  Bartłomieja Sienkiewicza „Mogło być tak, że pewnego dnia polscy obywatele mogli nie załatwić najprostszej sprawy w urzędzie, czy w banku, bo ich PESEL wyparował z systemu Mogło być też tak, że nasz paszport nic by nie mówił na przejściu granicznym czytnikom”.

Tomasz Kulisiewicz wskazał, że przenoszenie danych w dużych systemach jest sporym ryzykiem. W przypadku systemu PESEL problemem jest to, iż kolejne dodawane do niego od połowy lat 70.  elementy stworzyły mozaikę informacji i technologii bez gwarancji, do kiedy system będzie działał prawidłowo.  Wielkie projekty migracji danych aż w 38 procentach kończą się niepowodzeniem – przypomniał Tomasz Kulisiewicz z Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Tym razem operacja zakończyła się sukcesem.