Uruchomiono serwis InteligentneMiasta.pl – Polskie Forum Smart Cities

Opublikowano w:  Materiały prasowe- 3 sierpnia 2013

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem uruchomił serwis internetowy InteligentneMiasta.pl. Działanie to realizowane jest w ramach projektu „Metodyczne aspekty budowy inteligentnych miast (Smart Cities)”. Głównym celem tego projektu jest wypracowanie i nieodpłatne udostępnienie  modelu referencyjnego inteligentnego miasta (Smart City).Model ten bazować będzie na koncepcjach architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) dostosowanej do specyfiki polskich miast. Obejmować będzie on zarówno aspekty organizacyjne  inteligentnego miasta, jak również technologiczne. Serwis InteligentneMiasta.pl będzie wykorzystywany jako platforma komunikacyjna z kluczowymi interesariuszami „smart cities” – czyli pracownikami jednostek miejskich, dostawcami rozwiązań IT oraz obywatelami.