Wystąpienie przedstawiciela Ośrodka na seminarium „Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działu IT w sektorze publicznym”

Opublikowano w:  Materiały prasowe- 16 czerwca 2013

W dniu 13 czerwca 2013 r. przedstawiciel Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem – Tomasz Kulisiewicz uczestniczył w ogólnopolskim seminarium „Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działu IT w sektorze publicznym” zorganizowanej w Warszawie przez Katedrę Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Podczas tego przedsięwzięcia wystąpił on z prezentacją pt. „Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT – powiązania i sprzeczności”.

Zapraszamy do pobrania prezentacji z tego wystąpienia.